Om Smultrongläntan

IUS Smultrongläntan - Pedagogisk omsorg är ett alternativ till den kommunala förskolan för barn i åldrarna 1-5 år.

 

IUS Smultrongläntan kom till efter en längtan om att få arbeta närmare naturen, ge barnen en bra grund att stå på & få vistas i en miljö där dom ges möjlighet att blomma. Vi arbetar för att varje barn ska få känna samhörighet & trygghet i den lilla gruppen & på så sätt ges möjlighet att växa & utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
 

Utomhuspedagogik och upplevelsebasterat lärande är en del av verksamhetens kännetecken.

Våra ledord är: Leva, Leka Lära

Med vår omsorg ska vi sträva efter att ge barnen en god självkänsla, ökat självförtroende & självtillit - jag kan - jag duger - jag är någon!

 

Genom avtal med Friluftsfrämjandet får barnen fritt medlemskap i friluftsfrämjandet & vi är en I Ur och Skurcertifierad verksamhet

 - I verksamheten finns det djur. -

VÄRT ATT VETA:
* Vi använder oss av BILDSTÖD i den dagl. verksamheten. TAKK när behovet finns.

* Vi har stor erfarenhet kring barn med npf/AST.

* Vi arbetar utifrån I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund, Lpfö 18.

* Vi serverar middag till självkostnadspris, 15kr/middag för de barn som har vistelsetid längre än 16.45 om familjen så önskar.

* Dagl har vi "Mulleskutt" på schemat - vårt egna rörelsepass för att främja rörelse & god hälsa hos barnen.

* Skogen är vår kompis där vi tillbringar tid flera ggr/vecka.

* När vädret & årstiden tillåter tillagar vi och äter vår lunch utomhus.

 

Vårt mål ska vara att ge  barnen:

STARKA RÖTTER & VINGAR SOM BÄR.

samt en sund inställning till naturen och friluftslivet.

 

I Ur och Skurs metodcirkel

Sandra Tjernlund
Verksamhetschef/
Pedagog


Sandra
har arbetat inom yrket sedan HT 2012 och
dessförinnan arbetat som barn- och musikpedagog.

Utbildad genom Friluftsfrämjandet för att driva I Ur och Skur med dess olika verksamheter.

"Barn, sång, musik  och naturen ligger mig varmt om hjärtat!"

Rymdfararen Nova

Petra Andersson
BarnskötarePetra har flera års erfarenhet av arbetet som barnskötare.

Utbildad genom friluftsfrämjandet för att få driva
I Ur och Skur med dess olika verksamheter.