Bildstöd/ TAKK

Bildstöd/ TAKK

Vi använder oss av BILDSTÖD och TAKK

För att ge barnen en tydlig struktur så jobbar vi i Smultronstället med bildstöd. Genom bildstöd har barnen möjlighet att ta del av hur dagen kommer att se ut vilket skapar tydliga och förutsägbara ramar.

TAKK - Tecken som alternativ kommunikation, är också något vi nu under våren 2017 börjar stoppa in i vår dagliga verksamhet. Genom att använda tecken så hjälper vi barnen att använda fler av sina sinnen och på så sätt främjar vi deras språkutveckling. TAKK är också till hjälp för barn som av olika anledningar har en försenad språkutveckling.

2017-02-25 16:05